Nhắc nhở cập nhật whitepaper

Nhắc nhở cập nhật whitepaper

Một phiên bản mới và tinh chỉnh của sách trắng hiện tại sẽ được phát hành trong vài tuần nữa, chứa nhiều thông tin chi tiết hơn về dự án Remint. Tuy nhiên, tất cả các ngày sẽ được giữ nguyên như đã nêu trong sách trắng ban đầu và sẽ không có thay đổi nào không vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh tổng nguồn cung của Remint xuống mức tối thiểu là 750 triệu và tối đa là 2.5 tỷ.

Văn bản sau đây chỉ là một phần của một phần trong sách trắng được nâng cấp: Nhiều lợi thế ngay lập tức được thể hiện rõ ràng khi tích hợp công nghệ chuỗi khối vào thị trường bất động sản, tạo ra tác động tích cực vượt xa một thị trường được điều tiết và không đầy đủ như hiện tại.

Công nghệ sáp nhập đặt ra một tiêu chuẩn mới trên thị trường, nơi nó không yêu cầu sự tham gia của các bên trung gian như môi giới bất động sản, môi giới, đại lý, chính phủ hoặc ngân hàng. Thay vào đó, nó cho phép trao đổi dữ liệu thông qua hệ thống sổ cái phân tán hoạt động theo cách phi tập trung, mang lại những lợi ích có giá trị cao như bảo mật, quyền riêng tư và hiệu quả chi phí cho nhà cung cấp và người mua.

Remint Network là giải pháp cho tình trạng thiếu tài nguyên và quản lý kém các quy trình chưa được chấp nhận trong ngành bất động sản. Để giải quyết các vấn đề hiện tại của thị trường, nhóm của chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng xử lý các hình thức giao dịch bất động sản khác nhau. Nền tảng này sẽ được thúc đẩy bởi các hợp đồng thông minh cho phép các cá nhân thực hiện các giao dịch bất động sản, ví dụ: mua hoặc cho thuê tài sản theo kiểu phi tập trung thông qua mạng ngang hàng. Ngoài ra, một hệ thống phù hợp sẽ được áp dụng để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được thực hiện trên nền tảng sẽ được thực hiện trong một môi trường mang lại tính bảo mật cao, minh bạch và hiệu quả về chi phí.

Các bài viết khác

P2P & VIP

Chức năng P2P trong ứng dụng hiện đã hoạt động trở lại. Vì người điều hành cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thông báo cho bạn nhiều lần, chức năng này đã

Đọc thêm "

Nhắc lại Quà tặng Twitter x2

Nhắc nhở Twitter Giveaway x2 đã có tại đây! Hai quà tặng Remint được tổ chức đồng thời trên Twitter. Các quy tắc tham gia vẫn nhất quán cho cả hai cuộc thi, nhưng giải thưởng

Đọc thêm "