Chuyện gì đang xảy ra bây giờ

Chuyện gì đang xảy ra bây giờ

Hiện tại, mục tiêu ưu tiên của nhóm là đảm bảo giấy phép ICO. Sau khi có được những thứ cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch triển khai của mình. Tuy nhiên, việc xin giấy phép tiền điện tử đã trở thành thách thức lớn nhất của chúng tôi.

Sự chậm trễ trong việc phát hành bản cập nhật tin tức ra công chúng là do nhóm của chúng tôi quyết định chờ đợi một bước đột phá đáng kể, chẳng hạn như đảm bảo các giấy phép cần thiết, trước khi đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Tuy nhiên, những lo ngại và nghi ngờ gần đây từ cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là trong vài ngày qua, đã thôi thúc chúng tôi giải quyết những vấn đề này và trấn an bạn rằng tiến trình thực sự đang được thực hiện ở hậu trường.

Trong vài tháng qua, chúng tôi đã gặp phải một số trở ngại khiến việc duy trì đà phát triển của dự án trở nên khó khăn. Tuy nhiên, không có gì kiên cường hơn một tập thể đoàn kết với tầm nhìn chung. Trong khi chúng tôi tiếp tục giải quyết những thách thức này, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng ICO sẽ được tổ chức trước khi niêm yết Remint và việc niêm yết diễn ra vào tháng 4 – theo kế hoạch.

Đồng thời, có một lượng lớn nền tảng cần được hoàn thành. Điều này bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch cho quỹ Remint, thúc đẩy sự phát triển của nền tảng DApp, hoàn thành những khâu cuối cùng cho bản cập nhật ứng dụng sắp tới (sắp được phát hành). Ngoài ra, đồng thời, nhiều nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh đòi hỏi sự chú ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiệm vụ hành chính, lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các chiến lược tiếp thị khác nhau.

Các bài viết khác

P2P & VIP

Chức năng P2P trong ứng dụng hiện đã hoạt động trở lại. Vì người điều hành cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thông báo cho bạn nhiều lần, chức năng này đã

Đọc thêm "