Nhân thu nhập của bạn với giới thiệu

Nhân thu nhập của bạn với giới thiệu

Các lượt giới thiệu có thể nhân tài sản Remint của bạn lên nhiều lần và việc sử dụng hệ thống giới thiệu cho đến nay là cách hiệu quả nhất để kiếm được tiền Remint với tỷ lệ cao hơn. Đây là một minh họa về điều đó và sự khác biệt mà nó tạo ra; Chúng tôi có ba người dùng Remint (A, B và C) kích hoạt nút khai thác của họ mỗi ngày một lần. 

Người dùng A không có thành viên trong nhóm được giới thiệu và do đó kiếm được tỷ lệ khai thác tiêu chuẩn không bao gồm tăng giới thiệu: 0.6 xu / giờ, 14.4 xu / 24 giờ, 100.8 / tuần, 403.2 xu / tháng và 4 838 xu / năm.          

Tuy nhiên, người dùng B có 5 thành viên trong nhóm, tăng thêm 125% (25% * 5 = 125%) cho tốc độ khai thác của anh ta. B thêm +0.75 xu / giờ (0.6 * 1.25 = 0.75) trên 0.6 xu / giờ, mang lại cho anh ta những thứ sau: 1.35 xu / giờ, 32.4 xu / 24 giờ, 226,8 xu / tuần, 907.2 xu / tháng và 10 886.4 xu / năm

Người dùng C đã giới thiệu 10 thành viên trong nhóm và nhận được mức tăng khai thác + 250% (25% * 10). Mức tăng khai thác của anh ấy là 1.5 xu / giờ (0.6 * 2.50 = 1.5) và hiện anh kiếm được 2.1 xu / giờ, 50.4 xu / 24 giờ, 352.8 xu / tuần, 1411.2 xu / tháng, 16 934.4 xu / năm

Ví dụ ở đây yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm cũng hoạt động một lần mỗi ngày, nhưng chúng tôi giữ nó đơn giản cho mục đích minh họa.

Chia sẻ trên facebook
Chia sẻ trên twitter
Chia sẻ trên linkin
Chia sẻ trên email

Các bài viết khác

Ứng dụng nhắc nhở

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội

Các bài báo phổ biến nhất

Tóm tắt hàng tháng

Trong tháng này, một số nâng cấp và điều chỉnh đã được thực hiện cho toàn bộ dự án Remint, ví dụ: chúng tôi đã thay thế logo Remint và chơi

Đọc thêm "

Phát hành trang web Tin tức Remint

Chúng tôi vui mừng giới thiệu Remint News (https://remintnews.com), một trang web hoàn toàn mới chứa tất cả các tin tức mới nhất về tiền điện tử và hơn thế nữa. Nó là một trang web

Đọc thêm "