Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Tôi đã tìm thấy một lỗi trên các lượt giới thiệu

Đó là một thời gian trước đây, nhưng vì tôi không thử lại, tôi không biết nó có được vá hay không, nhưng điều đó đã xảy ra với tôi, khi một ngày tôi định yêu cầu số tiền giới thiệu của mình, kết nối internet của tôi bị lỗi và cho đó là lý do tôi đã nhấn nút xác nhận quyền sở hữu nhiều lần và khi imternet hoạt động trở lại, tôi nhận được số tiền mà tôi nhận được khi được giới thiệu, tất cả những lần nó nhận ra tôi đã nhấn nút.

Tôi sẽ không kiểm tra lại nếu nó vẫn bị nghe lén, nhưng tôi để thông tin đó ở đây để giúp giải quyết vấn đề.

Tôi đã không đăng nó trước đây, vì tôi không biết diễn đàn kể từ hôm nay.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Đó là chính xác, gần đây chúng tôi đã gặp lỗi này nhưng nó đã được giải quyết ngay bây giờ.