Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Sao kê thẻ tín dụng

 Tôi đã có một chuyến đi riêng tới LA với một số người bạn của mình và có một vài giao dịch nghịch ngợm trong bảng sao kê Thẻ tín dụng của tôi mà tôi không muốn bạn gái của mình nhìn vào. Tôi nên làm gì để ẩn các giao dịch đó khỏi bảng sao kê ngân hàng của mình?

Xin chào các bạn,

Je te conseille pour t'aider d'arrêter de trompé ta petite amie ou quitte is c'est mieux que vivre dans le mensonge.