Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

10,000 đô la cho một người chiến thắng hay cho tất cả?

10,000 đô la cho một người chiến thắng hay cho tất cả?

Tôi nghĩ rằng các quy tắc đã rõ ràng trên trang Gleam , 20 người chiến thắng cho biết

Xin chào