pagtitipon

Pakiusap or Magrehistro upang lumikha ng mga post at paksa.

Hindi ma-upload ang video sa Youtube shorts

Hey guys... Maaari bang may tumulong sa akin. Ang isang youtube short na ginawa ko ay hindi kukunin bilang isang kwalipikadong video para sa iyong $10,000 na kumpetisyon.