Bánh xe KYC – Hiện có 50% cơ hội

Bánh xe KYC – Hiện có 50% cơ hội

Tin tức thú vị! Chúng tôi đã cập nhật quy trình KYC của mình – bánh xe KYC hiện mang lại 50% cơ hội nhận được KYC trên mỗi vòng quay. Điều này làm cho quá trình dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Các bài viết khác

P2P & VIP

Chức năng P2P trong ứng dụng hiện đã hoạt động trở lại. Vì người điều hành cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thông báo cho bạn nhiều lần, chức năng này đã

Đọc thêm "

Nhắc lại Quà tặng Twitter x2

Nhắc nhở Twitter Giveaway x2 đã có tại đây! Hai quà tặng Remint được tổ chức đồng thời trên Twitter. Các quy tắc tham gia vẫn nhất quán cho cả hai cuộc thi, nhưng giải thưởng

Đọc thêm "