Bánh xe KYC – Hiện có 50% cơ hội

Bánh xe KYC – Hiện có 50% cơ hội

Tin tức thú vị! Chúng tôi đã cập nhật quy trình KYC của mình – bánh xe KYC hiện mang lại 50% cơ hội nhận được KYC trên mỗi vòng quay. Điều này làm cho quá trình dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Các bài viết khác

Chuyện gì đang xảy ra bây giờ

Hiện tại, mục tiêu ưu tiên của nhóm là đảm bảo giấy phép ICO. Sau khi có được những thứ cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch triển khai của mình. Tuy nhiên, việc thu được

Đọc thêm "

P2P & VIP

Chức năng P2P trong ứng dụng hiện đã hoạt động trở lại. Vì người điều hành cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thông báo cho bạn nhiều lần, chức năng này đã

Đọc thêm "