Cập nhật KYC trực tiếp

Cập nhật KYC trực tiếp

Bản cập nhật KYC hiện có sẵn cho tất cả người dùng tải xuống từ cửa hàng Play! Hãy nhớ đọc phần Câu hỏi thường gặp và Tin tức trong ứng dụng để hiểu các yêu cầu của KYC.

Cùng với bản cập nhật này, chúng tôi đã bao gồm hai câu hỏi liên quan đến KYC trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để cung cấp cho người dùng thông tin cần thiết về quy trình KYC. Các câu hỏi như sau: “Những tài liệu nào được yêu cầu cho KYC?” và “Các bước để hoàn thành KYC là gì?” Vui lòng dành chút thời gian để đọc câu trả lời cho những câu hỏi này trước khi tìm kiếm sự trợ giúp trên cuộc trò chuyện.

Hơn nữa, bản cập nhật mới bao gồm tính năng bánh xe may mắn bắt buộc trong phần Nhiệm vụ hàng ngày. Người dùng phải quay bánh xe cho đến khi nhận được thông báo “mở KYC”. Sau khi nhận được thông báo này, họ sẽ có thể mở khóa tính năng KYC trong menu chính và gửi tài liệu của mình để được xem xét.

Bánh xe may mắn đã được giới thiệu để ngăn chặn sự gia tăng đột ngột của các yêu cầu KYC áp đảo nhóm của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi sẽ nhận được một số lượng yêu cầu có thể quản lý được mỗi ngày, điều này sẽ giúp chúng tôi đảm bảo quy trình KYC suôn sẻ. Bánh xe cuối cùng sẽ được gỡ bỏ để tất cả người dùng chưa nhận được thông báo “mở KYC” có thể tiếp tục với các yêu cầu KYC của họ.

Các bài viết khác