Giveaway đã hoàn thành & Quy tắc trò chuyện mới

Giveaway đã hoàn thành & Quy tắc trò chuyện mới

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng quà tặng giới thiệu Remint đã kết thúc thành công. Tổng giải thưởng 510,000 xu đã được phân phối cho 30% người tham gia đủ điều kiện, với mỗi người chiến thắng nhận được 1457 xu Remint. Tổng cộng có 1168 người dùng đủ điều kiện nhận quà tặng bằng cách giới thiệu trong suốt tuần, với 350 người dùng trong số đó trở thành người chiến thắng. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã tham gia cuộc thi và vì sự hỗ trợ liên tục của bạn cho dự án Remint.

Ngoài ra, kể từ ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu các quy tắc trò chuyện cho cả trò chuyện trong ứng dụng và nhóm trò chuyện Telegram. Các quy tắc này được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên lạc được tiến hành một cách tôn trọng và chuyên nghiệp, đồng thời giúp người dùng nhận thức được điều gì được chấp nhận và điều gì không được chấp nhận về mặt giao tiếp.

Các bài viết khác

Thông báo KYC quan trọng

Nhóm cốt lõi đã nhận được nhiều yêu cầu KYC bị lỗi; do đó, chúng tôi muốn làm rõ quy trình KYC để ngăn chặn các yêu cầu KYC sai. Hãy đảm bảo rằng

Đọc thêm "

KYC bị trì hoãn

Thật không may, quá trình KYC đang gặp phải sự chậm trễ hơn nữa do chúng tôi phải đối mặt với thách thức trong việc hoàn thiện một phương pháp hiệu quả để quản lý tất cả các KYC sắp tới

Đọc thêm "