Giveaway đã hoàn thành & Quy tắc trò chuyện mới

Giveaway đã hoàn thành & Quy tắc trò chuyện mới

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng quà tặng giới thiệu Remint đã kết thúc thành công. Tổng giải thưởng 510,000 xu đã được phân phối cho 30% người tham gia đủ điều kiện, với mỗi người chiến thắng nhận được 1457 xu Remint. Tổng cộng có 1168 người dùng đủ điều kiện nhận quà tặng bằng cách giới thiệu trong suốt tuần, với 350 người dùng trong số đó trở thành người chiến thắng. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã tham gia cuộc thi và vì sự hỗ trợ liên tục của bạn cho dự án Remint.

Ngoài ra, kể từ ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu các quy tắc trò chuyện cho cả trò chuyện trong ứng dụng và nhóm trò chuyện Telegram. Các quy tắc này được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên lạc được tiến hành một cách tôn trọng và chuyên nghiệp, đồng thời giúp người dùng nhận thức được điều gì được chấp nhận và điều gì không được chấp nhận về mặt giao tiếp.

Các bài viết khác

P2P & VIP

Chức năng P2P trong ứng dụng hiện đã hoạt động trở lại. Vì người điều hành cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thông báo cho bạn nhiều lần, chức năng này đã

Đọc thêm "

Nhắc lại Quà tặng Twitter x2

Nhắc nhở Twitter Giveaway x2 đã có tại đây! Hai quà tặng Remint được tổ chức đồng thời trên Twitter. Các quy tắc tham gia vẫn nhất quán cho cả hai cuộc thi, nhưng giải thưởng

Đọc thêm "