Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Không thể tải video ngắn lên Youtube

Này các bạn... Ai đó làm ơn giúp tôi với. Một video ngắn trên youtube do tôi tạo sẽ không được chọn làm video đủ điều kiện cho cuộc thi 10,000 đô la của bạn.