Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Nhắc lại đăng ký VIP

Je m'étais abonné à Remint VIP et je veux maintenant me désabonner, je ne sais pas comment my prendre. J'ai besoin d'aide

Các tập tin đã tải lên:
  • Screenshot_20230511-160749.jpg

Để hủy đăng ký, bạn cần truy cập google play, nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các đăng ký của mình. Từ đó bạn có thể hủy bỏ nó.

Mohammed Boudissa đã phản ứng với bài đăng này.
Mohammed Boudissa