Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Nhắc đến mặt trăng

Remint đã được chứng minh là một dự án vững chắc. Đó là lý do tại sao tôi gắn bó với họ. Trong năm tới, tôi tin rằng Remint sẽ vượt qua những thành công trước đó. Nhắc nhở và chúng tôi; cùng nhau chúng ta thành công!!

Mohammed Boudissa đã phản ứng với bài đăng này.
Mohammed Boudissa