Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

khởi chạy nhắc nhở

Khi nào thì sự nhắc nhở thực sự sẽ ra mắt?

Vào tháng 2024 năm XNUMX, chúng tôi sẽ ra mắt Remint trên các sàn giao dịch

Gurler Gureli đã phản ứng với bài đăng này.
Gurler Gureli

Tôi đã từng thất vọng với rất nhiều dự án, nhưng tôi lại đặt nhiều kỳ vọng vào Remint.

Anton Broman đã phản ứng với bài đăng này.
Anton Broman