Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

nhắc nhở airdrop

Airdrop đang diễn ra và sẽ kết thúc sau chưa đầy 24 giờ nữa, đừng làm nó thất vọng.

Chúc tất cả chúng ta chiến thắng