Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

chứng minh thu nhập

Tôi đang cố gắng thuê một căn hộ và chủ nhà đang yêu cầu sao kê ngân hàng. Nhưng tôi được trả bằng tiền mặt? Tôi có thể làm gì để có được bằng chứng về thu nhập?