Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Khóa mã thông báo airdrop và Quỹ Remint

Cơ chế của RemintFund như thế nào, tôi nghĩ điều này thật thú vị, bạn có thể cho biết ý tưởng về nó như thế nào không...

Thanh khoản mã thông báo đến từ đâu?

Nếu sau này tính năng RemintFund hoạt động trên nền tảng, những người khai thác trước airdrop có phải mua mã thông báo Remint hoặc phải mua thẻ ghi nợ để tham gia hay... có yêu cầu nào khác không?

Tôi muốn biết sự khác biệt về...
1. Công cụ khai thác trước khóa một số lượng lớn mã thông báo và sau đó nhận phần thưởng sau
2. Chức năng của tính năng RemindFund để nhận phần thưởng

Cảm ơn