Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Tải lên ảnh ID KYC?¿

KYC kimlik fotoğrafı yüklemesinde ön tarafı yükledim . Arkaya geçmeliydim. Maalesef sistem buna izin vermedi “zaten kurulu” dedi. Ayrıca düzenleme seçeneği de yok. Bạn muốn gì? Kabul edilecek mi? Olmazsa, lütfen sistemi düzeltin.

Và không có hóa đơn đăng ký trên tôi. Tôi đã nộp giấy chứng nhận định cư từ một cơ quan chính phủ. Có phù hợp không?

 

Đó là, giấy chứng nhận địa chỉ nhà chính thức

Chúng tôi đã thay đổi từ hóa đơn điện nước sang chụp ảnh tự sướng, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận hóa đơn điện nước. Thật vậy, giấy chứng nhận địa chỉ nhà chính thức cũng sẽ được chấp thuận.