Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Tài liệu của phái đoàn Kyc

Chào buổi sáng tất cả,

J'aimerais savoir quel document envoyés pour le kyc ?

Et dans quel rubrique est ce que cela tương ứng ?

Ví dụ tải lên thẻ nhận dạng ->c'est la carte d'identité recto / ngược lại

ai có thể có một bức ảnh nhận dạng hoặc hai mặt ?

Bạn có đúng là bạn trực tiếp không?

Tải lên hóa đơn tiện ích-> quel Facture faut-il s'il vous plaît ?

J'ai tiểu luận à plusieurs trả lời cela ne Marche pas

Xin cảm ơn trợ lý cử tri 🙂

 

 

 

Hoàng tử Ahwotu Ebruvwiyor đã phản ứng với bài viết này.
Hoàng tử Ahwotu Ebruvwiyor