Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

quà tặng có thật không

quà tặng có thật không

Tôi nghĩ đó là sự thật nếu nó không phải là sự thật thì họ sẽ không thể hiện nó như thế

Bulbul Sheikh đã phản ứng với bài đăng này.
Tù trưởng Sheikh

Hmmm