Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Tôi muốn đề xuất rằng tại thời điểm một lần nhấn vào Nút thưởng 🔘 phải là thời điểm bắt đầu khai thác. Một là khai thác tích cực và ngay lập tức việc khai thác sẽ dừng lại khi sau 24 giờ không phải là phương pháp khai thác tốt nhất.

Việc khai thác sẽ tiếp tục vì người khai thác tiếp tục sử dụng nút thưởng 🔘
Tôi Hỗ trợ Đề xuất
Tôi không ủng hộ các đề xuất

Đó là gợi ý tốt nhất

Gợi ý tốt. Nó phải được thiết kế sao cho bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nhận được những gì bạn khai thác và việc khai thác của bạn tiếp tục giống như dự án Khai thác Satoshi CORE có jt. Điều đó làm cho các thành viên tích cực khai thác không dừng lại và tiếp tục khai thác cũng như họ tiếp tục nhận được những gì họ đã khai thác

YEVHEN SHAPOVALOV đã phản ứng với bài đăng này.
YEVHEN SHAPOVALOV

Chúng ta sẽ khai thác Remint trong bao lâu trước khi ra mắt mạng chính? Đừng bận tâm, dù có mất bao lâu đi chăng nữa, tôi sẽ tiếp tục khai thác vì Remint là một dự án rất tiềm năng