Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Cách khôi phục tài khoản

Thật dễ dàng ... Đảm bảo rằng email của bạn đang hoạt động và thông tin của bạn còn nguyên vẹn ..

 

Luôn ghi nhớ thông tin của bạn

Trong bản cập nhật mới trong hồ sơ chỉnh sửa. tất cả đều trống. Tôi không thể nhớ email của mình mà tôi đã sử dụng để tạo tài khoản của mình. làm cách nào tôi có thể tìm thấy email của mình và họ có phải là phương tiện để tìm thấy nó không? tài khoản của tôi đang hoạt động nhưng tôi không nhớ email của mình nữa. Xin vui lòng giúp đỡ

Vui lòng liên hệ với thông tin@remintapp.com để được hỗ trợ.

Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng hai tài khoản trên thiết bị của mình và tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình nữa. Xin hãy giúp tôi lấy lại nó.

Vui lòng liên hệ thông tin@remintapp.com để được hướng dẫn.