Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

还有空投吗,如何参与?

还有类似空投活动吗?我们怎么参与

Hiện tại, không có quà tặng hoặc airdrop Remint đang diễn ra. Chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng ngay khi có bản tiếp theo.

Mohammed Boudissa đã phản ứng với bài đăng này.
Mohammed Boudissa