Cập nhật mới & VIP có sẵn

Cập nhật mới & VIP có sẵn

Bản cập nhật ứng dụng mới hiện bao gồm Remint VIP, hiện được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng trong khoảng thời gian năm ngày. Bằng cách nâng cấp lên Remint VIP, người dùng có thể nhận được mức tăng 100% cho thu nhập của họ cùng với các đặc quyền khác trong khoảng thời gian năm ngày. Tuy nhiên, nếu người dùng có ý định chỉ sử dụng thời gian miễn phí, họ phải hủy đăng ký trước khi hết năm ngày để tránh bị tính phí cho giai đoạn tiếp theo.

Điều đáng chú ý là chi phí hàng tháng cho đăng ký Remint VIP là 3.99 đô la. Khi nâng cấp lên Remint VIP và bắt đầu dùng thử miễn phí, ứng dụng vẫn có thể hiển thị mức giá này, điều này có thể không rõ ràng lúc đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là năm ngày đầu tiên miễn phí và người dùng sẽ không bị tính phí đăng ký 3.99 đô la miễn là họ hủy đăng ký trong thời gian dùng thử. Thông tin này sẽ hiển thị trong điều khoản thanh toán của Google.

Các bài viết khác

Chuyện gì đang xảy ra bây giờ

Hiện tại, mục tiêu ưu tiên của nhóm là đảm bảo giấy phép ICO. Sau khi có được những thứ cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch triển khai của mình. Tuy nhiên, việc thu được

Đọc thêm "

P2P & VIP

Chức năng P2P trong ứng dụng hiện đã hoạt động trở lại. Vì người điều hành cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thông báo cho bạn nhiều lần, chức năng này đã

Đọc thêm "